Training & products

Ontwerpen van een Theorie van Verandering
Een Theorie van Verandering is een krachtig instrument om beleid te formuleren en er een samenhangend geheel van te maken. In deze training wordt stap voor stap een Theorie van Verandering ontwikkeld die ook stevige ondersteuning biedt voor een kwalitatieve fondsaanvraag.

Financiƫle duurzaamheid van vakonderwijs
In een meerdaagse training wordt het thema duurzaamheid breed besproken. Daarna worden 20 manieren behandeld waarop een vakschool in een ontwikkelingsland financieel zelfstandig kan worden. Met het management van de vakschool wordt een duurzaamheidsplan geschreven voor de specifieke context van de school.

Quality Management Systeem (QMS) voor vakonderwijs
Dit is een innovatieve methode om de kwaliteit van een vakschool te meten en te verbeteren. Het QMS is in gebruik bij honderden vakscholen in tientallen landen. In een participatief assessment wordt de kwaliteit van de vakschool gemeten en een kwaliteitsplan wordt opgesteld. Ook wordt een meerjarig kwaliteitsbeleid opgesteld.

Onderzoek arbeidsmarkt
In een meerdaagse training worden 10 methoden besproken waarop onderzoek gedaan kan worden naar de arbeidsmarkt in de context van de vakschool. Dit is een praktische training waar de kennis direct wordt toegepast. Vervolgens wordt een onderzoeksplan ontwikkeld dat concrete handvaten geeft om de vakschool continue marktgericht te laten zijn.

Job & Business Services concept
Dit concept is ontwikkeld door Stichting Woord en Daad en overgenomen door Bouthos consultancy. Het is een krachtig concept dat de verbinding versterkt tussen een vakschool en de arbeidsmarkt. In een meerdaagse training wordt dit concept uitgelegd en gecontextualiseerd voor een specifieke vakschool.

Volgen van studenten
Het volgen van studenten na de afronding van hun studie biedt strategische informatie om het beleid van een vakschool op af te stemmen. Bouthos consultancy biedt een hoogwaardig Employment Tracking System aan waarin studenten kunnen worden gevolgd.