Portfolio

Agape, Driebergen
Ontwikkelen van een training in missionaire toerusting van gemeenten.

St. Laurens Fonds, Rotterdam
Training in Theorie van Verandering voor tien projecten die gesteund worden door het St. Laurens Fonds.
Steun van zes partners van het St. Laurens Fonds in beleidsontwikkeling.

Terre des Hommes, Den Haag
Training in financiële duurzaamheid van vakonderwijs voor vier partnerorganisaties in Bangladesh.

Cordaid, Den Haag
Training in financiële duurzaamheid voor tien grote vakscholen in Bangladesh

GZB, Driebergen
Kwaliteitsassessment en training in financiële duurzaamheid voor management vakschool in Rwanda.

Stromme, Noorwegen
Training in Job & Business concept voor zes partners in Burkina Faso.

Tools to Work, Teteringen
Training in financiële duurzaamheid voor management vakscholen in Burkina Faso en Oeganda.
Training in Job & Business Services Concept voor management vakscholen in Burkina Faso en Oeganda.